GDPR

Viktig information gällande GDPR.

Den 25 maj 2018 inträdde en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen, PUL. 

I samband med införandet tar Salong J tillfället i akt att informera våra kunder om hur vi behandlar personuppgifter. Den ansvariga för hanteringen av personuppgifter är Johanna Sohlén. Det är endast Johanna, samt webansvarige som har tillgång till bokningskalender och kundkort.

Uppgifter som namn, telefonnummer samt mailadress samlas in för att vi på Salong J ska kunna ta emot bokningar och för att kunna kontakta kunden vid sjukdom eller liknande, samt för att kunna skicka bokningsbekräftelser. Ditt namn kan även finnas med på kundkort, detta för att vi på Salong J ska kunna hålla koll på vilken färg som användes vid tidigare besök samt vilket resultat det gav. Uppgifterna på kundkorten sparas i maximalt 1 år efter avslutad kundrelation. Du har rätt till att be oss radera uppgifterna i kundkorten. Uppgifterna i bokningskalendern sparas i 7 år innan det raderas, på grund av bokföringslagen. 

Du har rätt till att begärna registerutdrag för att kontrollera vilken information vi har registrerad om dig. Det är Salong J:s ansvar att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Vid fler frågor kontakta salongen, 0589-686840.